Odzyskiwanie hasła do Portalu Pacjenta.- Proszę wprowadzić wymagane informacje -
Uwaga !!!
W celu odzyskania dostępu do Portaulu Pacjenta należy podać Nazwisko, Imię, PESEL
a także adres e-mail lub nr telefonu jaki został tam wcześniej podany.

Nazwisko i Imię

PESEL PACJENTA

Adres e-mail lub numer telefonu
Na ten adres/numer zostanie wyslane hasło

Uwaga !!!. W przypadku podania prawidłowych informacji autoryzujących na wskazany adres e-mail.
lub numer telefonuu.
Zostanie wysłane odzyskane hasło dostępu
które w połączeniu z nr PESEL umożliwi prawidłowe zalogowanie.

W przypadku niepowodzenia procesu odzyskiwania należy się skontaktować osobiście z przychodnią
w celu odzyskania dostepu do Portalu Pacjenta.