Aparatura medyczna

System do prób wysiłkowych

Próby wysiłkowe wykorzystywane są dość często
w kardiologii. Podczas tego rodzaju prób, jak sama  nazwa wskazuje, bada się pracę serca w trakcie wysiłku fizycznego. Może to być np. jazda na cykloergometrze albo bieg na bieżni. Próby wysiłkowe pozwalają na efektywne wykrycie różnego typu zmian czynności serca, do którego nie dochodzi podczas spoczynkowego badania EKG.

Echokardiograf

Technika diagnostyki obrazowej polegająca na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków (ultrasonografia). Zwykle stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur.

System do diagnostyki EKG

Urządzenie rejestrujące pracę serca (EKG), w sposób ciągły w celu późniejszej, szczegółowej, często komputerowej analizy. Ważnymi cechami monitora holterowskiego są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie. Nie wolno jednak wchodzić
z holterem pod prysznic lub zanurzać się w wodzie.

Bodypletyzmograf

Aparat ten pozwala na przeprowadzenie pełnej diagnostyki układu oddechowego, w tym na wykonanie pomiaru całkowitej objętości powietrza
znajdującego się w klatce piersiowej oraz określenie oporów dróg oddechowych. Pletyzmografia jest dziś metodą coraz powszechniej stosowaną˝ w diagnostyce chorób układu oddechowego, gdyż pozyskane wyniki cechuje największa dokładność˝, same zaś badanie łatwość jego przeprowadzenia.

Ultrasonograf

Zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medycynie i weterynarii. Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Charakteryzuje się dużą dokładnością: umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm).

Analizator tlenku azotu

Ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FENO) jest prostym i nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym. U chorych na astmę wykazano wzrost ekspresji indukowalnej syntazy NO oraz wzrost stężenia wydychanego tlenku azotu.

Aparat EKG

EKG jest najprostszym i jednocześnie najpopularniejszym badaniem w diagnostyce chorób serca. Aparat EKG rejestruje aktywność elektryczną serca pod postacią graficznego obrazu
zapisywanego na papierze milimetrowym, ukazując wszelkie załamki i odstępy. Aparaty EKG doskonale obrazują między innymi niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał czy zaburzenia rytmu.

NZOZ SPECJALISTYKA SPOLMED

Kompleksowa specjalistyczna opieka zdrowotna dla pacjentów ubezpieczonych 
w NFZ oraz komercyjnych.

KONTAKT

INFORMATOR

© Wszystkie prawa zastrzeżone

NZOZ SPECIALISTYKA